Nijemac je pokazao na šta ga podsjeća oblik europskih država: Pogledajte kako su BiH, Hrvatska i Srbija prošle

Njemački YouTuber Zackabier nacrtao je europske države i pokazao kako one zapravo izgledaju.

Rusija

Estonija

Bugarska

Finska

Velika Britanija

Cipar

Danska

Francuska

Gruzija

Poljska

Slovenija

Italija

Latvija

Crna Gora

Norveška

Rumunjska

Albanija

Bjelorusija

Belgija

Lihtenštajn

Litva

Armenija

Njemačka

Ukrajina

Češka

Grčka

Moldavija

Španjolska

Portugal

Austrija

Bosna i Hercegovina

Mađarska

Hrvatska

Srbija

I kada sve spojimo, dobijemo ovo: