MOZGALICA: Koji balon je najudaljeniji od plafona?

Testirajte svoj vid i pokušajte točno riješiti našu mozgalicu.

Ova mozgalica zapažanja može izgledati jako jednostavno.

Ipak, kada se pokušate skoncetrirati, shvatit ćete da i nije baš tako.

Koji balon je najudaljeniji od plafona?

briddles.com

Jeste li uspjeli doći do zaključka?

Pogledajte sliku još jednom, a mi vam donosimo rješenje na dnu stranice.

RJEŠENJE:

briddles.com